O konferenci

Smotri in cilji

Splošni cilj:

Spodbuditi socialno podjetništvo v Sloveniji in Jugovzhodni Evropi, ki predstavlja učinkovit način spopada z globalno ekonomsko krizo in obenem uteleša inovativno socialno agendo, ki bo na konferenci prikazana z navdušujočimi dobrimi praksami in učinkovitim načini delovanja podpornega okolja, pri čemer bo pojem socialnega podjetništva prikazan na najvišji politični in profesionalni ravni.


Podpreti začetno Mrežo socialnega podjetništva v regiji Jugovzhodne Evrope.


Posebni cilji:

 • Predstavitev socialnega podjetništva kot učinkovitega razvojnega modela z socialno in ekološko vzdržnimi rešitvami v obdobju globalne krize s pomočjo mobilizacije pomembnih nosilcev odločanja.
 • Pozicioniranje socialnega podjetništva kot perspektivnega polja prihodnjih zaposlitvenih možnosti in lokalnega razvoja v EU, s specifičnim fokusom na Slovenijo in širšo regijo Jugovzhodne Evrope.
 • Povečati osveščenost in znanje ciljnih skupin o socialnem podjetništvu prek medijskih dejavnosti in mreženja.

Načrtovan vpliv konference:

 • Povezovanje pomembnih političnih nosilcev odločanja v Sloveniji in Evropski komisiji s ključnimi predstavniki socialnega podjetništva z namenom pospeševanja razvoja tega ekonomskega segmenta v EU s posebnim fokusom na Slovenijo in Jugovzhodno Evropo.
 • Opolnomočenje oblikovalcev politik v Sloveniji s poglobljenim znanjem o socialnem podjetništvu in njegovem vplivu na lokalni razvoj, ustvarjanje delovnih mest in družbeno integracijo – torej o inovativnemu in učinkovitemu izhodu iz posledic globalne krize.
 • Osveščanje slovenske javnosti o socialnem podjetništvu z vsaj eno ključno osebnostjo iz tujine, ki bo delovala kot njegov učinkovit zagovornik.

Načrtovani izidi:

 • Povečati razvoj učinkovitega podpornega okolja za socialno podjetništvo v Sloveniji in širši regiji Jugovzhodne Evrope.
 • Vzpostavitev novih oblik regionalnega sodelovanja za izmenjavo izkušenj in znanja na področju socialne ekonomije prek Centra za socialna podjetja v Jugovzhodni Evropi.

Načrtovani rezultati:

 • Okrepljeno mreženje ključnih igralcev na področju socialnega podjetništva v Sloveniji, Jugovzhodni Evropi in EU.
 • Predstavljene navdušujoče najboljše prakse in podporna okolja v EU in OECD kot učinkovita orodja za inovacije, ustvarjanje delovnih mest in lokalni razvoj s pomočjo socialnega podjetništva.
 • Vzpostavljene nove oblike regionalnega sodelovanja za izmenjavo izkušenj in znanja na področju socialne ekonomije prek Centra za socialna podjetja v Jugovzhodni Evropi.