Konferenca o socialnem podjetništvu v Prekmurju (10. december 2010)

14.01.2011

10. decembra 2010 je Pomurje gostilo konferenco z naslovom Socialno podjetništvo – izzivi in perspektive, ki se je je udeležila tudi organizacijska ekipa.

Cilj konference je bil okrepiti osveščenost javnosti o socialnem podjetništvu in njegovi vlogi v razvoju pomurske regije in Slovenije na splošno.   

Pomurje je najslabše razvita regija v Sloveniji z najvišjo stopnjo nezaposlenosti, ki se je zaradi ekonomske krize skoraj podvojila. Od septembra 2008 do januarja 2010 je stopnja nezaposlenosti v Pomurju narasla z 10,9 na 21,1 procenta. Glede na to bi socialno podjetništvo prav lahko predstavljalo vzdržen izhod iz krize.

Konferenca, ki jo je organiziralo socialno podjetje Pribinovina iz Pomurja, je bila zaključna faza v izvajanju javnega naročila za potencialne projekte socialnega podjetništva v pomurski regiji.