Socialno podjetništvo v Sloveniji – društvo Mozaik

13.01.2011

Mozaik, društvo za socialno vključenost deluje na področju socialnega vključevanja najranljivejših družbenih skupin s pomočjo socialno-ekonomskih programov.

 

S svojimi aktivnostmi razvijajo inovativne programe, ki omogočajo povečanje delovne usposobljenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin in njihovo zaposlovanje v dejavnostih na področjih ekološkega kmetijstva, ekološke predelave živil, tradicionalnega graditeljstva, ekološkega turizma in nege krajine.

 

Mozaikove dejavnosti vključujejo programe delovnega usposabljanja, razvoj mentorske strukture za vodenje in psihosocialno podporo, razvoj novih oblik zaposlovanja in dela ter trženje izdelkov in storitev.

 

Zaposlovanje ranljivih družbenih skupin

 

Društvo Mozaik vodi ekosocialno kmetijo Korenika v Šalovcih na Goričkem, ki omogoča alternativne oblike zaposlovanja oseb iz ranljivih družbenih skupin skozi ekološko kmetijstvo. Poleg možnosti za usposabljanje in delo zagotavlja tudi možnost za prodajo pridelkov in ponudbo na področju ekološkega turizma. V sklopu kmetije deluje tudi istoimenski zaposlitveni center.

 

Poleg zaposlitvenih programov vodijo tudi Bivalno skupnost v občini Puconci ter Zavetišče za brezdomce v Murski Sobota. Namen Bivalne skupnosti in Zavetišča za brezdomce je zagotavljanje bivalnih prostorov in obenem omogočanje ponovne socialne vključenosti, aktivno vključitev na trg dela ali zgolj ureditev akutne socialno-ekonomske situacije.